Zielone budownictwo

Naszym celem jest stworzenie społeczeństwu lepszych warunków do życia i pracy w przyjaznym środowisku.
Priorytetem inwestorów i wykonawców staje się dbałość o zrównoważony rozwój i proekologiczny charakter budynków. Dostępność i funkcjonalność obiektów oraz wyposażenie ich w inteligentne systemy zarządzania, a także czyste, zielone otoczenie podnoszą wartość inwestycji, obniżają koszty użytkowania i zwiększają jej prestiż.
Nowe technologie pomagają tworzyć budynki przyjazne zarówno dla użytkowników jak i środowiska. Umożliwiają ograniczenie zużycia energii i zasobów naturalnych. Ograniczają ilość odpadów i zanieczyszczeń powstających nie tylko w procesie budowy, ale również w produkcji i transporcie materiałów budowlanych.
Systemy certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) oceniają wpływ obiektów budowlanych na środowisko naturalne. Brane są pod uwagę wszystkie aspekty projektu: materiały i konstrukcja, lokalizacja, zarządzanie budową i eksploatacją, gospodarka wodą i odpadami, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza i jego jakość w budynku, aspekty zdrowotne i dobre samopoczucie użytkowników obiektu, innowacyjność projektu oraz wpływ wybranych rozwiązań architektonicznych i technologicznych na środowisko naturalne.
Podejmujemy się realizacji zrównoważonych projektów, dostosowując do wysokich wymogów systemów certyfikacji LEED i BREAM zarówno sposób organizacji placu budowy, jak i technologię prac budowlanych, uwzględniając indywidualne uwarunkowania środowiskowe dla każdej inwestycji budowlanej.