EDF Polska o/ Rybnik

Klient: EDF Polska S.A.
Data realizacji: 2015
Usługi: Generalny Wykonawca
Sektor: Obiekty Przemysłowe
Lokalizacja: Rybnik

Opis:

Prace modernizacyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla EDF Polska o/ Rybnik.


- wykonanie ścian osłonowych transformatorów blokowych w budynku kotłowni i maszynowni,
- zabezpieczenie budynku do klasy odporności ogniowej REI120 oraz modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z wykonaniem pompowni wody z dwoma zbiornikami o pojemności 1000 m3 każdy,
- demontaż płyt dachowych, montaż klap dymowych oraz wykonanie kurtyn dymowych w budynku kotłowni i maszynowni.