Najwyższa jakość

Przyjęta Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskowego jest zrozumiana i zaakceptowana przez wszystkich pracowników firmy, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji.

 

Cel główny:

 • Jako generalny wykonawca troszczymy się o to, aby inwestycje naszych klientów powstały w ustalonym czasie i budżecie, były zgodnie z ich oczekiwaniami w zakresie jakości i kosztów eksploatacji, funkcjonalne, bezpieczne, zgodne z ideami zrównoważonego budownictwa oraz kreowały przyjazne ludziom miejsca pracy.

Cele strategiczne:

 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej na krajowym rynku usług budowlanych.
 • Zgodność dostarczanych usług z wymaganiami odbiorcy, potwierdzana wynikami badań i odbiorami końcowymi.
 • Pełne stosowanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, potwierdzone utrzymaniem certyfikatów ISO 9001, OHSAS 18001 i ISO 14001.
 • Utrzymanie fachowego, zintegrowanego zespołu pracowników, zainteresowanego sukcesem firmy.

Skuteczną realizację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania zapewniają stosowane w firmie zasady:

 • Wysoka jakość pracy i usług jest najważniejszym celem działania wszystkich pracowników. 
 • Pracownicy firmy są świadomi swojej roli i odpowiedzialności w kształtowaniu jakości usług i wyrobów. 
 • Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania spełnia wymagania norm ISO 9001, OHSAS 18001 i ISO 14001.
 • Współpracujemy tylko z wysokokwalifikowanymi dostawcami i podwykonawcami.
 • Przeciwdziałamy nieprawidłowościom we wszystkich procesach mających wpływ na jakość, bezpieczeństwo i środowisko.
 • Poszerzając wiedzę i umiejętności pracowników, realizujemy program ciągłego rozwoju i doskonalenia. 
 • Stosujemy procedury bezpiecznej pracy oraz wykorzystujemy najnowsze techniki i narzędzia w celu minimalizowania zagrożeń dla zdrowia i życia naszych pracowników oraz innych osób zaangażowanych w realizowany przez nas proces budowlany.
 • Stosujemy procedury pozwalające na identyfikowanie wpływu na środowisko naturalne i minimalizowania oddziaływania na nie.
 • Zapewniamy środki w budżecie firmy niezbędne do realizacji przyjętej Polityki Zarządzania.

 

9001-pol-tc-p     ohsas-pol-tc-p     14001-pol-tc-p