Misja i wartości

Nasza firma to nowoczesna i dynamiczna organizacja opierająca swój rozwój  na wartościach  zawartych w strategii zaakceptowanej przez cały zespół. Jako generalny wykonawca troszczymy się o to, aby inwestycje naszych klientów powstały w ustalonym czasie i budżecie, były funkcjonalne, bezpieczne, kreowały przyjazne miejsca pracy zgodnie z ideami zrównoważonego budownictwa a ich jakość i koszty eksploatacji odpowiadały planom biznesowym inwestorów. Wartości, którymi się kierujemy są solidnym fundamentem wszystkich naszych zamierzeń i działań.

P.O.W.E.R.

  • PROFESJONALIZM - nasze usługi świadczymy zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów oraz najwyższymi standardami i normami sztuki budowlanej.
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ - rozwijamy i dbamy trwałe relacje z inwestorami, podwykonawcami i dostawcami kierując się zasadami partnerstwa i współpracy oraz stosując jawną i uczciwą konkurencję. Zapewniamy bezpieczne warunki pracy naszym pracownikom w przyjaznym środowisku i zespole.
  • WIARYGODNOŚĆ - w kontaktach z naszymi klientami zachowujemy jawność i przejrzystość działań i intencji, dbając o pełną szacunku i otwartą komunikację. Rzetelnie wypełniamy nasze zobowiązania kontraktowe wobec naszych klientów oraz dostawców i podwykonawców.
  • ENTUZJAZM - każdy realizowany projekt stanowi dla nas niepowtarzalne wyzwanie, dlatego do powierzonych nam zadań podchodzimy z pasją i zaangażowaniem.
  • ROZWÓJ - innowacyjność i kreatywność, poparte wiedzą i doświadczeniem całego zespołu, stanowią podstawę rozwoju naszej firmy. Nieustannie doskonalimy nasze umiejętności i kwalifikacje.

Odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój firmy realizujemy zarówno spełniając oczekiwania klientów jak i dążąc  do poprawy jakości życia naszych partnerów biznesowych, podwykonawców i pracowników.  Szanujemy środowisko, w którym działamy, a także staramy się  zachować wrażliwość  społeczną  i respekt  dla bogactwa  przyrody i zasobów naturalnych.