MCKB w panelu dyskusyjnym targów Real Connect

30.04.2017

 

Prezes MCKB, Piotr Grabowicz, został zaproszony do udziału w panelu eksperckim podczas targów REAL CONNECT, które odbyły się w dniach 26-27 kwietnia w Warszawie.


Konferencja REAL CONNECT to inspirujące panele dyskusyjne, prezentacje ekspertów i praktyków rynku, którzy dzielą się wiedzą na temat strategii, trendów, a także wyzwań stojących przed rynkiem nieruchomości w najbliższych latach.


Rozmowa, w której wziął udział Prezes MCKB dotyczyła rewitalizacji i związanych z nią problemów, a zaproszeni goście odpowiadali na pytania związane z działaniami z tego obszaru, jakie są prowadzone w Łodzi. Poruszono temat zainteresowania nowymi projektami wśród inwestorów, ilości zleceń dla firm wykonawczych i projektowych. Rozważano także, czy z uwagi na pionierski charakter i skalę łódzkiej rewitalizacji obszarowej Łódź ma szansę na bycie wzorem i modelowym przykładem dla innych polskich miast. Ponadto Prezes Piotr Grabowicz odpowiadał na pytania dotyczące rewitalizacji fabryki Grohmana, czyli obecnej siedziby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którą MCKB przeprowadziło 4 lata temu, wypowiedział także się na temat wątpliwości, jakie często towarzyszą inwestorom, którzy zastanawiają się nad kosztami i ewentualnymi komplikacjami wynikającymi z przebudowy istniejących obiektów zamiast budowania od podstaw.

 

 

« Aktualności